Crypto-Prijzen.nl

Auteur: admin

Binance Labs backs BounceBit for Bitcoin restaking and CeDeFi revolution

Binance Labs backs BounceBit for Bitcoin restaking and CeDeFi revolution

  • Binance Labs invests in BounceBit for Bitcoin restaking and CeDeFi innovations.
  • BounceBit integrates CeFi and DeFi empowering BTC beyond traditional value storage.
  • BounceBit’s dual-token system enhances security, transparency, and network utility for Bitcoin.

In a strategic move aimed at expanding the utility of Bitcoin, Binance Labs, the venture capital and incubation arm of Binance, has announced its investment in BounceBit.

This collaboration signals a significant step towards redefining Bitcoin’s role beyond traditional storage, leveraging innovative approaches like Bitcoin restaking and CeDeFi protocols.

BounceBit empowering Bitcoin with CeDeFi integration

BounceBit emerges as a groundbreaking initiative, spearheading the evolution of Bitcoin’s role in the digital ecosystem. It introduces pioneering concepts such as Bitcoin restaking and the fusion of centralized finance (CeFi) and decentralized finance (DeFi) principles.

At its core, BounceBit emphasizes asset-driven empowerment for Bitcoin, refraining from altering the underlying Bitcoin blockchain. By seamlessly integrating strategies like funding rate arbitrage and on-chain certificates issuance, the platform transforms Bitcoin into a dynamic force within the ecosystem.

Led by a team with diverse expertise spanning decentralized finance, traditional finance, and Layer 1 blockchain technology, BounceBit prioritizes security and transparency.

Through regulated custody and Multi-Party Computation (MPC), alongside innovative solutions like Mirror X and off-exchange settlement (OES), BounceBit’s platform ensures a secure environment for Bitcoin engagement in yield-generating activities.

BounceBit’s Bitcoin restaking initiative

A key innovation introduced by BounceBit is its unique Proof of Stake (PoS) Layer 1 ecosystem. This ecosystem incentivizes validators to stake both BounceBit tokens and BTC, fortifying network security and directly involving BTC in network operations.

Through restaking Bitcoin across multiple systems like oracles and bridges, BounceBit aims to enhance the security and operational efficiency of the network.

The platform’s commitment to developing a robust restaking infrastructure is evident, as it leverages a dual-token system and a combination of CeFi and DeFi frameworks.

By providing a secure and transparent environment, BounceBit empowers BTC holders to explore new avenues for yield generation across various networks.

With a focus on innovation, security, and transparency, BounceBit is poised to revolutionize the landscape of Bitcoin restaking and CeDeFi, paving the way for enhanced utility and accessibility in the digital asset space.

The post Binance Labs backs BounceBit for Bitcoin restaking and CeDeFi revolution appeared first on CoinJournal.

NEO bereikt jaarlijks hoogtepunt nu Bitbot grip krijgt in presale fase

NEO hits yearly high

NEO, het native token van het op blockchain gebaseerde platform Neo, kende binnen een jaar een stijging naar zijn hoogste prijsniveau. Dit weerspiegelt een bullish trend te midden van de bredere marktgroei van cryptocurrency.

Tegelijkertijd wint Bitbot, een niet-bewarende Telegram-handelsbot, aan momentum in de presale fase. Investeerders worden aangetrokken met de innovatieve functies en het utility-token, $BITBOT.

Prijs van NEO steeg van de ene op de andere dag naar jaarlijks hoogtepunt

De prijs van NEO brak uit het weerstandsniveau van $17 en steeg van de ene op de andere dag met 40% om zijn jaarlijkse hoogtepunt op $21 te bereiken, wat een belangrijke mijlpaal markeerde voor de cryptocurrency.

Op het moment van schrijven was NEO echter iets teruggevallen naar $20,32, maar bleef het de afgelopen 24 uur 17,22% hoger, wat wijst op een aanhoudend bullish momentum.

NEO prijsgrafiek

Analisten verwachten dat NEO zijn opwaartse traject zal voortzetten, met een richtprijs van $26 in het kortere tijdsbestek.

Dit bullish sentiment wordt gevoed door de algemene groei van de cryptomarkt, met name Bitcoin, die nieuwe records blijft vestigen.

Bitbot: revolutie in de handel met behulp van AI

Terwijl NEO de aandacht trekt met zijn indrukwekkende prijsstijging, wint een andere speler in de cryptocurrency-ruimte, Bitbot, grip in de presale fase.

Bitbot is een niet-bewarende Telegram-handelsbot die is ontworpen om gebruikers tools van institutionele kwaliteit te bieden in een veilig en gebruiksvriendelijk pakket.

De kern van het ecosysteem van Bitbot wordt gevormd door het eigen utility-token, $BITBOT, dat zich momenteel in de presale fase bevindt.

BITBOT-token biedt zijn houders een reeks voordelen, waaronder het delen van inkomsten, exclusieve toegang tot presale, unieke voordelen, airdrops en bestuursrechten.

Door te integreren met zelfbewarende portemonnees zorgt Bitbot ervoor dat gebruikers de volledige controle over hun activa behouden terwijl ze zich bezighouden met handelsactiviteiten. De beveiliging van het platform wordt versterkt door KnightSafe, een gedecentraliseerd beveiligingssysteem.

Bitbot presale

De prijs van het $BITBOT-token heeft aan kracht gewonnen in de presale fase, waarbij investeerders grote interesse toonden in deelname.

Momenteel geprijsd op $0,0148, heeft de presale ruim $2.132.181 opgehaald van het beoogde doel van $2.208.000.

Naarmate het project de volgende fase bereikt, zal de prijs van $BITBOT naar verwachting stijgen tot $0,0155, wat vroege investeerders een kans biedt op potentiële winst.

Nu de prijs van $BITBOT in de volgende fase zal stijgen, kunnen vroege deelnemers profiteren van het veiligstellen van tokens tegen een lagere prijs. Deze strategische aanpak stimuleert niet alleen een vroege adoptie, maar zorgt ook voor een eerlijke en transparante distributie van tokens over de investeerdersbasis.

Conclusie

De stijging van NEO naar een jaarlijks hoogtepunt en het momentum van Bitbot in de presale fase onderstrepen de groeiende interesse en het potentieel binnen het cryptocurrency-ecosysteem.

Terwijl Bitbot de aandacht blijft trekken op de cryptomarkt, positioneert zijn innovatieve benadering van handel en vermogensbeheer het als een veelbelovende speler in het evoluerende landschap van digitale activa.

Met het $BITBOT-token aan het roer wil Bitbot gebruikers meer financiële autonomie en toegang tot geavanceerde handelsinstrumenten geven, waardoor de toekomst van gedecentraliseerde financiën (DeFi) vooruit gaat.

The post NEO bereikt jaarlijks hoogtepunt nu Bitbot grip krijgt in presale fase appeared first on Invezz

Bitcoin (BTC) price prediction after breaching $72k

  • Bitcoin price forecast points to a possible $82,000.
  • Ten days remain to the much anticipated Bitcoin halving event.
  • Kangamoon, a new meme coin, has raised over $4M in its ongoing presale taking advantage of the crypto hype created by Bitcoin’s price surge

Bitcoin (BTC) has been making significant waves in the cryptocurrency market, with its price breaching the $72,000 mark again today.

BTC’s price surge comes amidst a backdrop of growing optimism and speculation surrounding the future trajectory of the leading cryptocurrency as new coins like Kanagamoon come up.

Analysts have been closely monitoring Bitcoin’s price movements, offering forecasts and insights into where it might head next.

Bitcoin price forecast

In recent months, Bitcoin has defied expectations, rallying from lows of $15,000 at the end of 2022 to its current highs. This remarkable price surge has sparked wild speculation among traders and investors, with some predicting that Bitcoin could be in for its biggest month ever.

However, despite the bullish momentum, there are lingering concerns among some market participants, including Federal Reserve officials like Neel Kashkari, who have expressed worries about Bitcoin’s price volatility.

At its current price of $72,354, Bitcoin (BTC) has more than doubled its price since the end of 2023. At first, the rally was pegged on the approval of spot Bitcoin ETFs by the U.S. SEC. The impact of the ETFs was so strong especially following the outflow of BTC from crypto exchanges as the ETFs took up much of the bitcoins from the market creating a supply crunch.

Additionally, factors such as the upcoming Bitcoin halving event and increased institutional interest in the cryptocurrency market have also been potential catalysts for driving BTC’s price appreciation.

But even as the BTC price appreciates, analysts have been skeptical with some pointing out that Bitcoin’s price could experience a pullback in the near term, potentially revisiting levels around $60,000 before rallying back to its recent peak of $73,777 or even higher.

While this pattern of pre-halving dips is not uncommon in Bitcoin’s price history, and it is often followed by a continuation of the primary uptrend, it seems Bitcoin has already hit bottom in its recent pullback and is now prepared to set a new all-time high (ATH), as we enter the halving eve.

As depicted by Thomas on X, Bitcoin’s halving event has always spurred BTC to register new highs

According to Jelle’s Bitcoin price prediction, BTC could easily hit $82,000 if it successfully breaks through the current wedge.

Kangamoon: SocialFi and Play-to-Earn merge

As Bitcoin prespare for pre-halving cycle, Kangamoon is emerging as a notable project that aims to revolutionize the way users interact with memes and earn rewards.

Kangamoon is building a vibrant community of meme enthusiasts while integrating elements of SocialFi and Play-to-Earn (P2E).

At the heart of the Kangamoon project is its native token $KANG,which iscurrentlyin the presale stage.

The platform offers users the opportunity to engage in various activities, including assembling champions, participating in epic battles, and betting on favorite fighters to earn $KANG tokens and exclusive rewards.

$KANG is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain, with a maximum supply of 1 billion tokens. Users can claim their $KANG tokens following the conclusion of the presale event, with details about the token claim process available on the Kangamoon website, social media channels, newsletter, and Telegram community.

Kangamoon’s unique social-fi model incentivizes active participation, with users competing in weekly, monthly, and quarterly challenges to earn $KANG and other rewards.

Kangamoon presale

In the ongoing Kangamoon presale, the project has raised an impressive amount, totaling $4,384,434.039.

With 15.3% of the tokens already sold, there is still 84.7% remaining for potential investors to participate in the presale event.

The current presale stage offers a 10% bonus on all purchases, providing an attractive opportunity for early supporters to acquire $KANG tokens at a favorable price point of $0.0196 per token.

The presale phase is a crucial step in Kangamoon’s journey, as it enables the project to secure funding and build momentum ahead of its official launch. As the project progresses through its roadmap milestones, including the development of the Kangamoon Play-to-Earn Arcade and the launch of the Kangamoon P2E website and app, investors and enthusiasts are eagerly anticipating the next stages of Kangamoon’s evolution.

Conclusion

Bitcoin’s price continues to capture the attention of the cryptocurrency market, with forecasts suggesting further upside potential. And at the same time, Kangamoon is carving out its niche in the industry, offering a unique blend of meme culture, social finance, and play-to-earn mechanics to create an engaging and rewarding experience for users.

As both Bitcoin and Kangamoon navigate their respective paths, investors and enthusiasts remain vigilant, eager to seize opportunities and navigate the ever-changing landscape of the cryptocurrency market.

The post Bitcoin (BTC) price prediction after breaching $72k appeared first on CoinJournal.

Rebel Satoshi ($RBLZ) krijgt gunst nu expert waarschuwt voor prijsschommelingen op BNB en SHIB

Rebel Satoshi ($RBLZ) krijgt aandacht als de beste cryptocurrency om in 2024 te kopen vanwege het fantastische groeipotentieel.

Aan de andere kant verwachten analisten uitgesproken correcties in de komende prijsbewegingen van BNB (BNB) en Shiba Inu (SHIB), gebaseerd op de toegenomen marktvolatiliteit van de tokens.

$RBLZ: Is dit het beste token om nu in te investeren?

Rebel Satoshi is een geavanceerd meme-coinproject dat waardevolle voordelen biedt voor de deelnemers aan zijn opwindende ecosysteem met twee tokens. Zo krijgen adoptanten van het krachtige $RBLZ-token stemrecht in de Rebel Satoshi-gemeenschap en unieke toegang tot tokenverbrandingsevenementen.

Bovendien krijgen $RBLZ-houders uitstekende staking beloningen en early bird-toegang tot NFT-collecties. Bovendien slaagde $RBLZ erin om meer dan $2,5 miljoen op te halen tijdens de openbare presale en werd op 4 maart gelanceerd voor $0,025 op de Uniswap DEX.

Talloze handelaren zijn $RBLZ gaan omarmen als de meest lucratieve belegging in 2024, aangezien beleggers die het token tegen de initiële prijs van $0,010 kochten al maar liefst 150% aan potentiële winst hebben vastgelegd.

Aan de andere kant is Rebel Satoshi’s $RECQ beschikbaar voor slechts $0,0037, dus fase 1-investeerders kunnen een winst tot 237,83% verwachten wanneer $RECQ het verwachte presale doel van $0,0125 bereikt.

Bovendien fungeert $RECQ als de basisvaluta van Rebel Satoshi voor verschillende dagelijkse transacties en geeft het exclusieve toegang tot de verbazingwekkende Rebel Satoshi Arcade.

Zorg ervoor dat je de gedecentraliseerde revolutie steunt en bezoek meteen de presale van Rebel Satoshi!

Kan BNB dalen tot $350?

BNB verwacht in de komende termijn aanzienlijke dalingen op basis van de aanzienlijke prijsvolatiliteit van het token en de regelgevingsproblemen van Binance. Nieuwskanalen meldden bijvoorbeeld op 28 maart dat de Nigeriaanse Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Binance en twee van zijn leidinggevenden had beschuldigd van het witwassen van geld en belastingontduiking.

Wat de laatste prijsvoorspelling voor BNB betreft, zijn analisten van mening dat het token een langdurige negatieve trend zou kunnen ingaan en tegen eind december richting de $350 zou kunnen dalen. BNB handelde in de eerste week van april rond het $550-niveau, wat betekent dat het token met 36,36% zou kunnen dalen.

Anderzijds suggereren sommige experts dat BNB de beste crypto zou kunnen zijn om in 2024 te kopen vanwege het geavanceerde nut ervan en de uitstekende ranking van het token in termen van marktkapitalisatie. BNB-bulls zijn dus van mening dat het token tegen het einde van het jaar zijn recordhoogte van $690 zal overschrijden.

SHIB-bears verwachten een dip naar $0,000008

Volgens een recente prijsvoorspelling van Shiba Inu zouden SHIB-houders zich tegen eind 2024 moeten schrap zetten voor correcties richting $0,000008.

SHIB handelde in de eerste week van april rond de $0,000025, wat betekent dat Shiba Inu met een aanzienlijke 68% zou kunnen dalen. Deze bearish prijsvoorspelling is gebaseerd op meerdere factoren, zoals de voortdurende dalingen van Shiba Inu in termen van handelsvolume en de snelle prijsschommelingen van SHIB.

Aanhangers van Shiba Inu prijzen de memecoin met hondenthema echter als een goede crypto om te kopen vanwege het uitstekende toekomstpotentieel van SHIB en de verhoogde verbrandingssnelheid van het token.

Shiba Inu meldde bijvoorbeeld op 3 april dat een indrukwekkend aantal van 154.999.579 SHIB-tokens in de voorgaande 24 uur waren verbrand. Daarom hebben sommige analisten een positieve SHIB-prijsvoorspelling gedaan, waarbij ze stellen dat Shiba Inu tegen het einde van het jaar zou kunnen stijgen naar $0,000050.

Topcrypto-experts suggereren $RBLZ als een betrouwbaardere investering dan BNB en SHIB, dus aarzel niet om je aan te sluiten bij de opstand van Rebel Satoshi!

Bezoek voor de laatste updates en meer informatie de officiële Rebel Satoshi-website of neem contact op met Rebel Red via Telegram.

The post Rebel Satoshi ($RBLZ) krijgt gunst nu expert waarschuwt voor prijsschommelingen op BNB en SHIB appeared first on Invezz

Coinbase registreert op een na grootste uitstroom van BTC tijdens marktcorrectie; $MEDA-beleggers beschermd tegen volatiliteit

Terwijl Coinbase zijn op een na grootste uitstroom van Bitcoin (BTC) zag toen de cryptomarkt corrigeerde, hebben investeerders in Milei Moneda ($MEDA) hun investering geïsoleerd gevonden van turbulentie dankzij de sterke fundamenten en de veerkrachtige steun van de gemeenschap.

Maar welke van deze top crypto wordt als de beste investering beschouwd? Vind de details hieronder!

Prijs van Bitcoin daalt

Te midden van de marktbrede correctie was Coinbase deze week getuige van een aanzienlijke uitstroom van Bitcoin (BTC), de op een na grootste in zijn geschiedenis.

Er vonden twee substantiële opnames van 16.800 BTC en 17.000 BTC plaats. Deze vielen samen met een daling van de prijs van Bitcoin tot bijna $65.000.

In ander cryptonieuws werden de Spot Bitcoin ETF-stromen op 1 april na een korte herstelperiode ook negatief. Dit werd grotendeels veroorzaakt door een uitstroom van ongeveer $ 303 miljoen uit het GBTC-fonds van Grayscale. Het is niet verrassend dat de waarde van Bitcoin (BTC) de afgelopen maand door deze ontwikkelingen met bijna 2% is gedaald.

Bovendien anticiperen sectoranalisten op basis van recente trends op verdere prijsdalingen voor Bitcoin (BTC).

Deze experts voorspellen dat de prijs van Bitcoin (BTC) tegen 27 april zou kunnen dalen tot $60.000, omdat de uitstroom uit beurzen en fondsen zich lijkt voort te zetten.

Veerkracht van Milei Moneda komt tot uiting in tijden van marktonzekerheid

Te midden van de marktcorrectie die ervoor heeft gezorgd dat Coinbase een substantiële uitstroom van Bitcoin heeft geregistreerd, kunnen beleggers in Milei Moneda ($MEDA) opgelucht ademhalen omdat ze beschermd blijven tegen de impact van de recente volatiliteit.

De opkomende meme-coin blijft veerkracht en momentum tonen in de lopende presale. Hierdoor wordt het gepositioneerd als een van de beste beschikbare altcoins.

Milei Moneda ($MEDA) onderscheidt zich van andere cryptocurrencies vanwege zijn unieke kenmerken en sterke fundamenten. Een van de belangrijkste onderscheidende factoren is het oorspronkelijke token, $MEDA, dat opmerkelijke deflatoire kenmerken bezit.

Dit aspect heeft veel aandacht gekregen, omdat het houders aantrekkelijke voordelen biedt, zoals enorme kortingen, maandelijkse weggeefacties, exclusieve inhoud en stemrechten.

Bovendien heeft de levendige en enthousiaste cryptogemeenschap rond Milei Moneda ($MEDA) een cruciale rol gespeeld bij het vestigen ervan als een van de leidende altcoins.

Deze gemeenschap, bestaande uit visionaire individuen die innovatie waarderen en de principes van de vrije markt omarmen, heeft de positie van Milei Moneda ($MEDA) op de markt verder versterkt.

Mile Coin ($MEDA) pers

In fase 1 van de presale heeft Milei Moneda ($MEDA) een altcoin-prijs van slechts $ 0,010, waardoor het een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid is.

Nu 5% van het totale tokenaanbod moet worden verbrand om de schaarste te vergroten, kunnen investeerders die deze kans grijpen zich positioneren voor aanzienlijke winsten wanneer Milei Moneda ($MEDA) in mei op Uniswap wordt gelanceerd voor $0,020.

De prijsstijging voor de presale betekent dat fase 1-beleggers een ROI van 100% kunnen zien als $MEDA tegen de genoemde prijs wordt gelanceerd. Er is potentieel voor nog grotere winsten zodra $MEDA op beurzen begint te handelen.

Ben je nieuwsgierig naar $MEDA? Bezoek de website of chat op Telegram voor de inside scoop. Snel, leuk en informatief!

The post Coinbase registreert op een na grootste uitstroom van BTC tijdens marktcorrectie; $MEDA-beleggers beschermd tegen volatiliteit appeared first on Invezz

Meme-coins om in april te bekijken: Dogecoin (DOGE), MEW en NuggetRush (NUGX)

De meme-coinmanie die de cryptogemeenschap de afgelopen weken in de ban hield, lijkt af te koelen, waarbij Dogecoin (DOGE) deze week met 17% daalde.

Maar zelfs nu de bredere markt voor meme-coins een daling doormaakt, zijn er altijd enkele uitschieters die blijven floreren. Een voorbeeld hiervan is de memecoin MEW met kattenthema, die in dezelfde periode met meer dan 100% is gestegen.

Deze dichotomie in de meme-coinsectoren suggereert dat, hoewel het algemene enthousiasme voor deze speculatieve activa voorlopig misschien afneemt, er nog steeds mogelijkheden zijn voor beleggers om te profiteren van de meme-coinmarkt. Naast deze memecoins combineert NuggetRush, die zojuist een succesvolle presale heeft afgerond, het plezier van gamen en cryptomining.

Dogecoin (DOGE): De veerkrachtige meme-coin

De prijs van Dogecoin (DOGE) brak eind februari uit het dalende driehoekskanaal op lange termijn en ervoer een snelle stijging van $0,08 naar $0,2. DOGE heeft sindsdien echter moeite gehad om de weerstand van $0,2 met succes te doorbreken. De meme-coin overtrof dit niveau kortstondig en handelde eind maart rond de $0,22, maar is sindsdien teruggekeerd naar het huidige niveau van $0,17.

Maar wat suggereren technische indicatoren?

De MACD-lijn bevindt zich momenteel onder de MACD-signaallijn, wat wijst op een bearish momentum. Over alle tijdsbestekken ligt de RSI rond de 50, wat duidt op een neutraal sentiment. De EMA20 kost $0,176 en biedt ondersteuning.

Bovendien vertegenwoordigt het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde van $0,095 een nog sterker ondersteuningsniveau voor DOGE.

Op basis van de Fibonacci-niveaus is het volgende belangrijke doel voor DOGE $0,33, wat overeenkomt met het Fib-extensieniveau van 1,618. Het meest ambitieuze doel, volgens de Fib-niveaus, is $0,67, wat overeenkomt met de extensie van 4,236.

Gezien de komende DOGE-dag op 20 april en de historisch positieve prestatie van DOGE in april, is de meme-muntgemeenschap enthousiast over de mogelijkheid dat DOGE $0,42 zal bereiken, wat in lijn zou zijn met de DOGE-datum.

De technische indicatoren zijn echter niet veelbelovend en beleggers moeten ook uitkijken naar hertests en correcties in het gebied tussen $0,13 en $0,16.

MEW: De kat in de wereld van honden

MEW, of ‘Cat in a Dog World’, is een meme-coin gelanceerd op de Solana-blockchain. Het project heeft snel de aandacht getrokken als een van de nieuwe tokens om in de gaten te houden in de memewereld.

Het totale aanbod bedraagt 88.888.888.888 MEW-tokens, waarvan 90% werd toegewezen aan de liquiditeitspool en 10% werd gedropt naar de Solana-gemeenschap.

De prestaties van MEW waren behoorlijk indrukwekkend. De prijs van het token steeg in slechts vier dagen na de lancering met 459% en bereikte een recordhoogte van $0,01. Op zijn hoogtepunt had MEW een marktkapitalisatie van $867 miljoen, waardoor het een van de meest verhandelde cryptocurrencies ter wereld was.

De meme-coin is sindsdien echter teruggevonden op een marktkapitalisatie van ongeveer $460 miljoen. Dit zou een potentieel toegangspunt kunnen zijn voor beleggers die deze meme-coin in de gaten houden voor de winsten in april.

De opkomst van MEW en andere memecoins met een kattenthema vertegenwoordigt een verschuiving in de markt voor memecoins, waarbij katten de nieuwste trend worden op gedecentraliseerde uitwisselingsplatforms (DEX).

NuggetRush (NUGX): Mix van gaming- en mining-hulpprogramma’s

NuggetRush (NUGX) is een nieuw DeFi-project dat play-to-earn (P2E) gaming, cryptohandel en ambachtelijke mijnbouw op de Ethereum-blockchain combineert. Het project omvat een NFT-gamingplatform dat gebruikers beloont met een opwindende game-ervaring en hen in staat stelt om tijdens het spelen geld te verdienen.

NuggetRush sloot onlangs een presale van meerdere maanden af. Hierbij haalde het project ongeveer $3,5 miljoen op en zijn meer dan 270 NUGX-tokens verkocht.

De presale is nu afgerond en uitverkocht. Investeerders die hebben deelgenomen kunnen hun NUGX-tokens in de komende twee weken via een airdrop verwachten.

Hoewel de presale voltooid is, bereidt het project zich voor op officiële DEX-vermeldingen later deze maand, en NUGX-tokens kunnen nog steeds rechtstreeks via de NuggetRush-website worden gekocht.

Als speler beheer je je eigen mijnbouwoperatie, te beginnen met een klein stuk land en basisuitrusting.

Spelers navigeren door een rijk gedetailleerd virtueel landschap, op zoek naar gebieden met een hoog mineraalpotentieel, en nemen deel aan verschillende activiteiten, waaronder het graven van schachten, het opzetten van tunnels en het bedienen van machines om waardevolle mineralen en activa te winnen.

De meeslepende omgeving, realistische mechanica en boeiende voortgangssystemen van de game zijn ontworpen om spelers betrokken te houden en hen aan te moedigen hun mijnbouwactiviteiten voortdurend te verbeteren, nieuwe gebieden te verkennen en te strijden om de hoogste opbrengsten.

Naast de gameplay beschikt NuggetRush over non-fungible token (NFT)-personages die kunnen worden ingezet, waarbij stakers tot 20% APY ontvangen. Deze NFT’s kunnen ook met winst worden verhandeld op de peer-to-peer (P2P) marktplaats. Daarnaast biedt het project RUSHGEM NFT’s, die kunnen worden ingewisseld voor echt goud en rechtstreeks aan gamers kunnen worden geleverd.

Conclusie

Al met al blijft Dogecoin (DOGE) een veerkrachtige speler, met de aankomende DOGE Day en historisch sterke prestaties in april die de gemeenschap enthousiast houden. Ondertussen toont de opkomst van memecoins met een kattenthema, geïllustreerd door MEW, de veranderende trends op de markt voor mememunten.

Wat betreft de nieuwkomer, NuggetRush (NUGX), heeft de unieke mix van play-to-earn gaming en cryptomining-hulpprogramma’s van het project aanzienlijke belangstelling gewekt, waarbij de onlangs afgeronde presale en aankomende DEX-noteringen waarschijnlijk verdere aandacht van investeerders zullen trekken.
De meme-coinmanie is dus over het algemeen misschien aan het afkoelen, maar deze drie tokens laten zien dat er nog steeds mogelijkheden zijn voor beleggers om te profiteren van de meme-coinmarkt in april en daarna.

Bezoek de Nugget Rush-website voor alles wat met NUGX te maken heeft.

The post Meme-coins om in april te bekijken: Dogecoin (DOGE), MEW en NuggetRush (NUGX) appeared first on Invezz

Crypto prijsvoorspellingen: Nervos Network, Wormhole en BitBot

buy bitbot as btc could go up 10x

De prijzen van cryptocurrency stegen tijdens het weekend terwijl de liquidaties van de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) voortduurden. Ze trokken zich ook terug nadat de federale overheid ter waarde van 2 miljard dollar aan Silkroad-tokens naar Coinbase had overgedragen. Bitcoin trok zich terug naar een dieptepunt van $65.000, terwijl de marktkapitalisatie van alle munten daalde naar $2,5 biljoen. In dit artikel wordt gekeken naar Nervos Network (CKB), Wormhole (W) en BitBot.

Prijsvoorspelling Nervos Network

Het CKB-token van Nervos Network ging zaterdag parabolisch toen de hash-snelheid steeg naar een recordhoogte van 313 PH/s. Dit was een grote stijging ten opzichte van het laagste punt van dit jaar van 150 PH/s. De hash-snelheid is een belangrijke maatstaf die de gezondheid van een netwerk laat zien door de rekenkracht te meten die wordt gebruikt om transacties te minen en te verwerken.

De token van Nervos Network steeg zaterdag naar een hoogtepunt van $0,026, 803% boven het laagste niveau in januari. Deze stijging bracht de marktkapitalisatie op meer dan $ 1,1 miljard. Op de daily chart bewoog de munt zich iets boven het cruciale weerstandspunt op $0,0254, de hoogste swing op 12 maart.

CKB is boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gebleven, wat een positief teken is. Het veerde ook terug boven $0,023, zijn hoogste swing op 25 maart en de halslijn van het dubbele bodempatroon op $0,0157.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het CKB-token bullish zolang het boven het cruciale weerstandspunt van $0,025 blijft. Als dit gebeurt, kan de koers de komende weken naar $0,030 stijgen.

Prijsvoorspelling Wormhole

Wormhole is een van de belangrijkste spelers in de blockchain-industrie. Het wordt gebruikt door honderden bedrijven zoals Aptos, Circle, Arbitrum en Synthetix om applicaties te schalen. Het biedt open source messaging-oplossingen, vragen en de mogelijkheid om elke token multichain te maken.

Wormhole lanceerde vorige week de airdrop en kreeg een lauwe ontvangst. De marktkapitalisatie is gedaald van ruim $3 miljard naar ongeveer $1,9 miljard.

Het W-token probeerde zich zaterdag te herstellen toen het steeg van $0,9135 naar een hoogtepunt van $1,1612. Op de 30-minuten chart is de koers gedaald naar $1,07 en blijft hij iets boven het Exponential Moving Average (EMA) over 25 perioden.

Daarom geloof ik dat het Wormhole-token de komende dagen zal terugveren als beleggers de dip kopen. Als dit gebeurt, zou het naar het cruciale weerstandspunt op $1,50 kunnen stijgen, wat ongeveer 40% boven het huidige niveau ligt.

Prijsvoorspelling BitBot

In tegenstelling tot Wormhole en Nervos Network is het niet mogelijk om een prijsanalyse voor BitBot uit te voeren, aangezien deze nog in de tokenverkoop zit. De ontwikkelaars hebben meer dan $2,03 miljoen opgehaald bij investeerders van over de hele wereld. Het bevindt zich nu in de negende etappe en de volgende zal naar verwachting binnenkort van start gaan.

BitBot is een bedrijf dat de beste Telegram-handelsbot in de branche wil worden. Het zal dit bereiken door gebruik te maken van de meest geavanceerde technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie en technische indicatoren. Het is bedoeld om instrumenten te bieden die vooral beschikbaar zijn voor institutionele beleggers, maar ook voor gewone particuliere beleggers.

BitBot zal ook blockchain-technologie omarmen, wat zal helpen het $BITBOT-token te versterken. Dit token zal worden gebruikt om betalingen in het ecosysteem uit te voeren en ook het bestuur ervan te versterken. Toch brengt het investeren in BitBot en andere presale tokens enkele risico’s met zich mee. Er zijn bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen omdat je niet vóór de airdrop kunt vertrekken. Daarom moet je ervoor zorgen dat je alleen geld belegt dat je je kunt veroorloven te verliezen. Je kunt het BitBot-token hier kopen.

The post Crypto prijsvoorspellingen: Nervos Network, Wormhole en BitBot appeared first on Invezz